Agroturystyka dla
rodzin z dziećmi

Imprezy integracyjne
na Kaszubach

Spotkania z folklorem
kaszubskim

Wczasy
nad jeziorem

W naszej ofercie:

Ponadto zapraszamy na:

 

WIĘCEJ INFORMACJI E-MAIL info@uchlopa.com LUB 604-595-158

www.uchlopa.com /
 
Rezerwacja drogą e-mail info@uchlopa.com 
www.uchlopa.com 
 
  nr tel.(58) 684-23-32 lub 604-595-158  w godzinach 9.00-20.00
 
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie 40% lub 50% kosztów
(przelew lub przekaz  - w tytule przelewu data pobytu oraz imię i nazwisko)
 
 
Pozostałe płatności gotówką w dniu przyjazdu.
 
Wpłata na konto:
 
U Chłopa Henryk Kostuch
83-333 Chmielno
Bank Spółdzielczy w Sierakowicach oddział Chmielno
Nr konta: 91 8324 0001 0032 1512 2000 0010
 

Pragniemy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich odbywa się to. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

 

1/ Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest  U Chłopa Henryk Kostuch. Dane kontaktowe: e-mail info@uchlopa.com, nr tel. (58) 684-23-32 lub 604-595-158 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00, adres Gospodarstwo Agroturystyczne u Chłopa Henryk Kostuch 83-333 Chmielno, ul. Wiejska 1, NIP 589-000-28-56.

 

2/ Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Są to dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, oraz poczty elektronicznej.  

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

W przypadku komunikowania się z nami takimi danymi są np. adres e-mail, a w przypadku skorzystania z naszych usług mogą to być również imię, nazwisko oraz inne dane identyfikacyjne, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Jeżeli zaistnieją przypadki, do których aby móc przetwarzać Twoje dane osobowe, będziemy dodatkowo potrzebowali Twojej odrębnej zgody.Poprosimy Ciebie wtedy o wyrażenie takiej zgody. 

 

3/ Jakie są podstawa i cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej oraz zgodnej z prawem podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach kontaktowych jest niezbędność tych danych dla kontaktu, co jest naszym prawne uzasadnionym interesem. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia przez nas usług (w celu wykonania umowy) jest niezbędność posiadania danych celem wykonania umowy z nami.

 

4/ Komu możemy przekazać dane osobowe?

Dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez nas oraz przez naszych podwykonawców, tj. podmioty z pomocy, których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, np. firmy księgowe. W każdym takim przypadku przekazanie danych osobowych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyra?nie wskazanych. W odpowiednich umowach z odbiorcami danych zobowiązujemy odbiorców danych do stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony danych osobowych. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego (nas) z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Nadto dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które są do tego uprawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. sądom, organom ścigania lub organom administracji publicznej – wtedy gdy wystąpią do nas ze stosownym żądaniem w oparciu obowiązującą podstawę prawną.

 

5/ Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych osobowych?

Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, uzyskania ich kopii, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

6/ Okres przechowywania danych osobowych.

Dane uzyskane w celu zawarcia umowy oraz w związku z jej wykonaniem przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy o świadczenie przez nas usług. Inne dane przetwarzamy do momenty wniesienia sprzeciwu przez Ciebie lub do momentu gdy uznamy, że są one nieaktualne. Jeżeli administrator lub osoba, której dane dotyczą, wystąpi z roszczeniem lub w obronie jakiegokolwiek innego prawa podmiotowego przed sądem powszechnym lub jakimkolwiek innym uprawnionym organem, dane osobowe przetwarzane są również przez okres takiego postępowania, w tym przez okres liczony dla zapoczątkowania ewentualnych postępowań nadzwyczajnych lub innych postępowań o podobnym charakterze. Jeżeli przepisy szczególne (np. przepisy dotyczące podatków lub ubezpieczeń społecznych) dopuszczają lub nakazują przetwarzanie danych osobowych przez okres dłuższy niż dane osobowe przetwarzane są przez taki okres.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2022
  
Partnerzy: Agroturystyka